5 gode verktøy for norsk søkeordsanalyse!
Affiliate markedsføring i Norge - er det enklere?

Innholdsfortegnelse

Ting du trenger å vite om merverdiavgift (mva / moms) og affiliate markedsføring på en (forhåpentligvis) forståelig måte!

Jeg får ofte spørsmål rundt merverdiavgift, eller populært kalt moms, i forbindelse med affiliate markedsføring. Jeg syntes selv dette temaet var vanskelig i starten og lurte veldig på om dette gjaldt meg og hvordan jeg skulle forholde meg til det. Etter en god stund, kanskje litt for seint, skjønte jeg at det å håndtere moms i mitt virke som affiliate markedsfører absolutt er noe jeg trengte å sette meg inn i selvom det ikke er verdens mest spennende tema.

Jeg tenkte, for eksempel, at siden jeg drev blogger i utlandet, og tjente penger derfra, var det ikke nødvendig å melde inn næringen min i merverdiavgiftregisteret. Så feil kan man altså ta…

Først en liten disclaimer og et godt råd på veien: Det du leser på forum og på eldre og utdaterte nettsider som fremstår som proffe, er ikke alltid riktig! Dette er informasjon, satser og regler som sannsynligvis var riktig den dagen det ble skrevet, men som har endret seg i ettertid. Jeg har selv god erfaring med feilinformering fra «eksperter».

Politikerne bestemmer stadig nye ting og ingenting er hugget i stein. Eksempler på nylige endringer er ting som at navnet Toppskatt har byttet til Trinnskatt. Ordet Selvangivelse har byttet til Skattemelding. Avskrivingssatser endres årlig i takt med hva politikere bestemmer. Og for to år siden kom en ny lov om tvangsmulkt som gjør Skatteetaten myndighet til å gi deg ganske sviende bøter om man ikke leverer det man skal innen gitte frister.

Alt jeg skriver om i denne artikkelen er informasjon jeg har samlet etter samtaler med -, skriftlige uttalelser fra – og via kurs hos Skatteetaten. Men, DU er alltid selv ansvarlig for å sjekke om informasjonen du finner på nett er oppdatert. Som gode konspirasjonsteoretikere alltid sier; ikke stol på meg engang, men gjør egne undersøkelser og fakta sjekk.

Sikre kilder til riktig informasjon er skatteetaten.no, lovdata.no, regjeringen.no, toll.no og brreg.no. Telefonnummeret til Skatteetaten er 800 80 000 om du har behov for hjelp.

Det er likevel lov å stille spørsmål i kommentarfeltet under hvis du lurer på noe, så kan jeg komme med innspill til hvor du kan finne riktige svar for eksempel. Jeg er overhode ingen moms-ekspert selv men har etter beste evne prøvd å forklare dette enkelt… selv om det sikkert virker uoversiktlig og kaotisk likevel.

Hva er merverdiavgift

Merverdiavgift påvirker i utgangspunktet ikke økonomien i næringen din, men det er en avgift på omsetning av varer og tjenester man legger på når man selger en vare eller tjeneste som man betaler tilbake til Staten. Tilsvarende betaler du denne avgiften når du kjøper noe fra en leverandør, og som du kan få igjen om dette kjøpet er relevant for driften i næringen.

 • Moms på det du selger eller får provisjoner av kalles utgående mva.
 • Moms på det du kjøper kalles inngående mva.

Det er ulike satser på merverdiavgift, men en næring kan ha behov for å bruke en miks av satsene. Satsene er:

 • 25% er den vanligste satsen på varer og tjenester og affiliate provisjoner i Norge.
 • 15% gjelder næringsmidler som mat
 • 12% på kino, persontransport, hotell og romutleie blant annet
 • 0% på bøker, bruktbiler, eksport, aviser, affiliate provisjoner fra utlandet.

Et hotell er en typisk næring som bruker mange forskjellige satser. 12% på selve hotellrommet, 15% på et rundstykke i kiosken, 0% på dagens avis i resepsjonen og 25% på middagsservering i restauranten (service)

Det er også derfor det er forskjellig pris på om man kjøper matvarer man tar med seg eller om man sitter ned og spiser i en burgersjappe eller bensinstasjon. Tar man maten med regnes det som kjøp av mat på 15% men sitter man ned og spiser regnes det som en tjeneste/service og mva satsen er 25%.

Alt dette er ikke nødvendigvis relevant for deg som affiliate markedsfører, men kjekt å vite om.

Man har heller IKKE lov å legge utgående mva hvis næringen ikke er registrert i merverdiavgiftregisteret. Det å bare ha et organisasjonsnummer er ikke det samme som å være mva-registrert.

Aktuelt om du har egen næring

Å ta hensyn til merverdiavgift og innmelding i merverdiavgiftregisteret er kun nødvendig om du oppfyller følgende krav:

 • Du har startet eget AS eller ENK (Enkeltmannsforetak), altså har egen næring, og det er aktivitet i næringen.
 • At du ikke faller inn under de næringene som er unntatt merverdiavgift.
 • Du har hatt inntekter (omsetning) på mer enn 50.000 kr på 12 måneder (ikke år, men kalenderår)

Mer utfyllende forklaringer følger …

Du altså ha næring som enkeltmannsforetak for å begynne forberedelsene med mva håndtering. Det gjelder å ha kontroll på inntjening fra dag 1 så du vet når du har bikket inntjening på over 50.000 kroner innen 12 måneder. Dette gjelder både inntjeninger i Norge og i utlandet.

Husk at 12 måneder her er fra en for eksempel Mai ett år til Mai et annet år. Ikke «ett år» fra Januar til Desember. Når du omsetningskravet fortere må du også bli mva-registrert raskere.

Næringer som er helt unntatt avgiftsplikten i Norge er for eksempel undervisningstjenester, sosiale tjenester, helsetjenester, kunst og kultur, teater, musikk og finansielle tjenester.

Blogging og affiliate markedsføring er IKKE unntatt avgiftsplikt. Man kan kanskje se på det som en form for reklametjeneste. I Norge legger man på 25% mva på affiliate inntjeninger fra Norske affiliate nettverk. Dette gjelder for eksempel det du tjener hos Tradetracker. I prinsippet er det de som skal legge på dette når de får vite at du er momsregistrert siden man ikke sender ut vanlige fakturaer med moms på når man tjener provisjonsbaserte penger som affiliate.

Det du tjener i Sverige, Danmark og USA for eksempel kan man ikke kreve moms på siden det er ulogisk at andre land skal betale moms til Norge. Derfor bruker man satsen 0%. Som affiliate som tjener penger i utlandet, men opererer fra Norge, er man altså ikke unntatt moms, men man er momspliktig med 0%. Det er altså en såkalt fjernleverbar tjeneste utenfor det geografiske avgiftsområdet (Norge) … Det tok litt tid for meg å skjønne …

Innenfor og utenfor MVA registrerinsplikt. Hvor faller affiliate markedsføring?

Innenfor og utenfor MVA registrerinsplikt. Hvor faller affiliate markedsføring?

Det tok også lang tid å skjønne at selv om nesten all min affiliate innkomst kommer fra USA og jeg ikke kan kreve inn 25% moms for Staten på disse tjenestene, har jeg faktisk rett til å få igjen inngående moms på varer og tjenester som blir brukt i firmaet. Kjøper man en PC til 10.000 kr inkludert moms, får man altså igjen 25%, 2500 kr, når næringen er mva-registrert.

Kjøper man varer, programvare, domener og tjenester i utlandet til firmaet må man også legge på 25% moms på dette kjøpet. Men fortvil ikke … dette skal du selvfølgelig også ha igjen, så da går dette i null og du trenger altså ikke betale noe som helst.

Vær obs på at går du over 2000 kr i kjøp av varer og tjenester i utlandet på et kvartal, skal dette momses av også før du er registrert i MVA-registeret.

Alle disse tallene føres inn i et skjema, Skattemelding for merverdiavgift (mva-melding), som vil dukke opp annenhver måned i innboksen til næringen din i Altinn. Det er viktig å påpeke at som eier av enkeltpersonforetak og privatperson vil alle disse moms skjemaene dukke opp under næringen din i Altinn og ikke hos deg som person. Husk å sjekke begge deler! Skattemeldingen for næringsdrivende vil likevel alltid dukke opp på din personlige bruker.

Noe av det viktigste å huske på med Skattemelding for merverdiavgift (mva-melding) er at den SKAL og MÅ leveres innen fristen for din egen del. Hvis ikke har Skatteetaten en uslåelig myndighet til å pålegge deg tvangsmulkter, fastsette merverdiavgift etter skjønn og gi deg store økonomiske problemer ganske fort.

Mer om dette lenger ned… men først:

Hvordan melder man seg inn i merverdiavgiftregisteret?

Når du har oppfylt kravene nevnt over for registrering går du inn på Altinn og Samordnet registermelding (skjema BR-1010) og registrere deg. Du må legge ved dokumentasjon på at beløpsgrensen er oversteget. Dette kan være fakturaer, bankbillag eller annen type dokumentasjon. Siden vi som driver med affiliate som regel ikke sender fakturerer må vi legge med andre billag. Som du skjønner er dette mye enklere når du fører et skikkelig regnskap hvor du legger ved billag på inntekter og utgifter.

Amazon i USA kan være litt utfordrerne på bilagsfronten, men du finner alltid noe når du logger deg inn på Amazon Associates samt et bankbillag fra banken.

Den fakturaen, eller provisjonen, som gjør at du bikker 50.000 skal det være moms på. Det kan da hende du må kontakte det aktuelle norske affiliate nettverket (eller annen kunde) og si fra om at du nå er registrert i Merverdiavgiftregisteret. De kan da for eksempel utstede en kreditnota på gjeldene faktura og sende deg en ny inkludert moms.

Det er mulig å forhåndsregistrere seg, men dette gjelder stort sett kun om du er helt sikker på at du klarer å overstige 50.000 innen 3 uker eller hvis du kjøpt veldig mye dyrt utstyr i forkant … Men som ny innen affiliate markedsføring er ikke dette noe du kan være sikker på.

Når enkeltmannsforetaket ditt er godkjent må du melde inn til de forskjellige norske affiliate nettverkene at du nå skal ha moms på utbetalinger. Det gjøres stort sett bare i kontrollpanelet. Du må kanskje bytte om fra privatperson til firma/selskap.

HUSK å sjekke Altinn.no om det ligger tidligere mva-oppgaver du må fylle ut fra før du ble registrert hvis du har vært litt treig med registreringen! Hovedfristen på disse har sannsynligvis allerede gått ut, men du får et visst lite amnesti. Men ikke for det.. blir de ikke levert kan du få dagsbøter i bøtter og spann. Forklaring lenger ned.

del_twitterdel_facebook

Rettigheter og plikter

Når du er registrert får du altså nye plikter samt noen nye fine rettigheter.

Du kan for eksempel få tilbakebetalt inngående moms på ting du har kjøpt til næringen din før du ble registrert i Merverdiavgiftregisteret. Du har også rett til fradrag på varer og tjenester anskaffet inntil 3 år før registrering.

Den viktigste plikten å huske på nå er levering av mva-oppgaven 6 ganger i året. Den har to-månedlige termine med følgende datoer og leveringsfrister:

 • Termin 1, for Januar og Februar har frist 10. april.
 • Termin 2, for Mars og April har frist 10. juni.
 • Termin 3, for Mai og Juni har forlenget frist til 31. august.
 • Termin 4. for Juli og August har frist 10. oktober.
 • Termin 5. for September og Oktober har frist 10. desember.
 • Termin 6. for November og Desember har frist 10. februar.

Etter ett år med punklig levering kan man søke om å lever en gang i året, men det greieste er egentlig å klare to måneders terminene. Årstermin har frist 10. mars.

Du skal få påminnelser om dette på epost når du har riktig kontaktinformasjon i Altinn om når skjemaene dukker opp på Næringen din. Som jeg skrev lenger opp i teksten… moms-oppgaven er ikke synlig på din private bruker.

Hva skjer om man ikke sender inn mva-meldingen?

Skatteetaten har som sagt hjemmel til å gi deg skyhøye bøter om du ikke sender inn mva-meldingen etter purring så dette er viktig og alvorlig.

Blir MVA skattemeldingen forsinket får du først en purring med ny frist. Blir ikke denne overholdt må du betale en betinget tvangsmulkt på et halvt rettsgebyr per dag per skjema som mangler. Et halvt rettsgebyr er 575 kr.

Det kan derfor gi STORE økonomiske utfordringer raskt om man ikke leverer det man skal. Du kan også risikere at Skatteetaten fastsetter MVA ved skjønn noe som kan bli en helt annen sum enn det som egentlig er riktig pluss at de kan legge på tilleggsskatt som utgjør 20 % av beregnet avgift … og forsinkelsesrenter … og til slutt fengsel.

Samlet tvangsmulkt kan (heldigvis) ikke overstige 50 ganger rettsgebyret.

Du kan derimot trøste deg med at det å fylle ut selve skjemaet er ganske enkelt og fort gjort. Har du ikke hatt omsetning eller kjøp, leverer du oppgaven som kalles null-oppgave.

Utfylling av MVA-meldingen / oppgaven

Her er noen raske tips til utfylling av skjemaet RF-0002 Skattemelding for merverdiavgift – alminnelig næring. Det er ganske grei skuring men husk at om det er noe du lurer på så ta kontakt med Skatteetaten.

På førstesiden sjekker du at det står riktig firma og organisasjonsnummer. Deretter kontoinformasjon hvis du skal ha tilbake inngående moms. Det er også noen andre meldings- og terminopplysninger du kan endre på.

Side to inneholder Avgiftsposter og tilleggsopplysninger sortert under 19 poster. På første MVA melding du leverer inn skal du fylle ut typisk følgende i postene:

 • Post 1: Her skriver du inn inntektene dine før du nådde den inntjeningen eller fakturaen som bikket 50.000 på ett kalender år. Altså fra før registering i MVA registeret.
 • Post 3: I Grunnlag skriver du inn salgsinntekter i Norge som for eksempel fra norske affiliate nettverk. Det legges på 25% moms som automatisk blir stående ved siden av under Avgift.
 • Post 8: Her skriver du inn alle affiliate inntekter fra utlandet. Det vil si det du har tjent på Amazon i USA, ClickBank, ShareASale, de svenske og danske affiliate nettverkene med mer. Her beregnes ingen moms.
 • Post 9: Her fyller du inn varer og du har kjøpt i utlandet som det skal legges 25% moms på. Dette blir trukket fra i Post 17.
 • Post 12: Her fyller du inn tjenester kjøpt i utlandet, for eksempel programvare. Her beregnes også 25% moms som blir trukket fra lenger ned i Post 17.
 • Post 14: Her fører du inn inngående moms på ting du har kjøpt i Norge og skal ha igjen. Dette må altså være relevant for driften i næringen. Det er selvfølgelig krav til at man må kunne dokumentere dette senere ved kontroll.
 • Post 17: Her skrives samlet den beregnete momsen på varer og tjenester du har kjøpt i utlandet som du skal «få igjen». Dette går da i null mot avgiften beregnet i Post 9 og 12.

Summen av det du skal betale eller få igjen står i Post 19.

Til slutt …

Håper dette opplyste deg som affiliate markedsfører og blogger tilstrekkelig til å undersøke og lære mer om merverdiavgift. Det er også en haug av regler å forholde seg til om du som blogger mottar gaver eller produkter for reviews, enten betalt eller gratis. Meeeeeeen det får jeg skrive om en annen gang. 🙂

Del og kommenter om du syntes dette var nyttig. Si fra om noe er riv ruskende galt og lykke til.

5 gode verktøy for norsk søkeordsanalyse!
Affiliate markedsføring i Norge - er det enklere?